Thursday, September 21, 2023


O Rumunii


Godło i flaga państwa

Obecna wersja godła państwowego przyjęta została 8 czerwca 2016 roku, bazując w dużej mierze na wzorze z 1859 roku. Nawiązuje on do historii powstania Rumunii w wyniku połączenia dwóch krain: Mołdawii i Wołoszczyzny; orzeł z krzyżem w dziobie symbolizuje Wołoszczyznę, zaś byk z gwiazdą między rogami to symbol Mołdawii, Bukowiny i Besarabii. Tarcza w centralnej części godła odnosi się także do innych historycznych regionów wchodzących obecnie w skład Rumunii: lew z mieczem symbolizuje Banat, czyli starożytną krainę w południowo-wschodniej Europie; dwa złote delfiny symbolizują Morze Czarne oraz krainę Dobrudża znajdującą się między Morzem Czarnym a ujściem Dunaju; orzeł między słońcem a księżycem i siedem wież zamków jako symbol Siedmiogrodu. Łapy orła dzierżą królewskie insygnia: miecz i berło.

Kolory godła również odnoszą się do barw zawartych we fladze narodowej – to kolory niebieski, żółty i czerwony.

 

 

Barwy flagi również odwołują się do symboliki krain geograficznych: niebieski to kolor symbolizujący Mołdawię, zaś żółty (w godle złoty) i czerwony do symbolika Wołoszczyzny i Besarabii.

Wymiary flagi narodowej Rumunii to: 150 cm / 90 cm. Stosunek boków to 2:3.

 

 

Podstawowe informacje

stolica państwa: Bukareszt

waluta: lej i ban (1 lej = 100 banów)

język urzędowy: rumuński

ustrój polityczny: demokratyczny, republika parlamentarna

podział administracyjny: 41 okręgów (2686 gmin wiejskich i 265 gmin miejskich i miast)

mniejszości narodowe: Węgrzy (6,6%), Romowie (2,6%), Ukraińcy (0,6%), Niemcy (0,3%), Rosjanie (0,2%), Turcy (0,2%), Polacy (0,02%)

główne religie: prawosławie (ok. 87% ludności), protestantyzm (ok. 6,3% ludności), katolicyzm (ok. 5,7% ludności)

największe miasta: Bukareszt, Kluż-Napoka, Timiszoara, Jassy, Konstancja

długość granic: 3149,9 km

powierzchnia państwa: 238 391 km²

państwa sąsiadujące: Ukraina, Mołdawia, Węgry, Serbia, Bułgaria

najwyższy szczyt: Moldoveanu – 2544 m n.p.m.

najdłuższa rzeka: Dunaj – 1075 km

natura: 13 parków narodowych

znane postaci: Vlad Tepes, Mircea Eliade, Emil Cioran, Hermann Oberth, Georg Emil Palade, Maia Morgenstern, Gabriela Szabo, Simona Halep

 

Pomocne linki

Ambasada Rumunii w Warszawie

Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie

Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa

Informacje dla osób podróżujących do Rumunii: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Rumuńskie Urzędy w Polsce: MSZ – Bukareszt