Tuesday, December 5, 2023


Kontakt


Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie

Ignat TIMAR, urodzony w miejscowości Bistrita, w okręgu Bistrita-Nasaud – Rumunia. Szkołę podstawową ukończył w Rumunii. Po rewolucji w 1989, wraz z pomocą humanitarną przybyli do Rumunii Polacy z Krakowa, z którymi nawiązał przyjacielskie relacje. Po kilku wycieczkach do Polski, na zaproszenie Polaków z Krakowa wspólnie podjęli decyzję o kontynuowaniu jego nauki w Polsce – liceum i studia ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas  liceum oraz studiów pogłębiał wiedzę na temat współpracy polsko-rumuńskiej.  Zawodowo poznawał stosunki ekonomiczne obu państw, a prywatnie, interesowała go historia, turystyka, sport i pozostałe dziedziny kultury przenikające się w polsko-rumuńskich relacjach.

Po ukończeniu studiów pracował jako doradca firm polskich oraz rumuńskich. Współpracował z Konsulatem Honorowym Rumunii w Katowicach, brał udział w misjach ekonomicznych zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.

Na początku lat 2000,  poznał Towarzystwo Polsko Rumuńskie w Krakowie. Początkowo uczestniczył w spotkaniach jako członek  Towarzystwa, następnie jako członek Zarządu, a od roku 2009 pełni funkcję prezesa Zarządu TPRK.

Mija już dwadzieścia lat odkąd mieszka w Polsce. Od samego początku wyjaśnia Polakom kulturę i historię Rumunii, a kiedy jest w swojej ojczyźnie, opowiada o Polsce. 

Zawodowo pracuje w firmie z branży elektronicznej i IT –  PLATINET S.A. gdzie pełni zadania jako Export Manager  dla Rumunii i Mołdawii oraz  jest członkiem rady nadzorczej PLATINET S.A. 

Jest żonaty, ma dwoje dzieci, które są wychowane w kulturze polsko-rumuńskiej – na wakacje zawsze jeżdżą do Rumunii, po to, by dzieci mogły poznać też drugą połowę swojej tożsamości.

 

Dane adresowe

ul.Tadeusza  Śliwiaka nr. 48, 30-798 Kraków Polska

numery telefonów: +48 12 651 05 42,

+ 48 606294829

+48 508 009 504  

fax: +48 12 651 05 70

e-mail: consulat@roconskrakow.org

www.roconskrakow.org

 

 

Kompetencje Konsula Honorowego

 • reprezentacja interesów Rumunii w środowisku politycznym, gospodarczym i kulturowym, w którym działa;
 • promowanie celów Rumunii pod względem politycznym i gospodarczym na poziomie samorządów lokalnych, liderów politycznych, mediów itp.;
 • stymulowanie rozwoju stosunków i ułatwianie kontaktów gospodarczych i handlowych między przedsiębiorstwami rumuńskimi i zagranicznymi, a także rekomendowanie przedstawicieli gospodarczych z okręgu konsularnego i wspieranie zawierania umów handlowych;
 • udzielanie informacji o otoczeniu biznesowym i możliwościach w Rumunii;
 • promowanie współpracy między przedstawicielami społeczności rumuńskiej na szczeblu lokalnym;
 • stymulowanie dialogu i współpracy między społecznościami lokalnymi a Rumunią;
 • przekazywanie informacji o rozwoju w dziedzinie handlu, gospodarki, kultury i nauki w okręgu konsularnym, w którym działa;
 • rozpowszechnianie informacji o Rumunii w społecznościach lokalnych i mediach;
 • oferowanie pomocy i porad obywatelom rumuńskim w szczególnych sytuacjach;
 • zalecanie adwokatów dotyczące wspierania interesów rumuńskich osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych wszczętych w okręgu konsularnym;
 • promowanie rumuńskiego fenomenu kulturowego w środowiskach, w których działa;
 • stymulowanie współpracy między rumuńskimi i zagranicznymi uniwersytetami.