Thursday, September 21, 2023


Ekonomia


Ukształtowanie terenu Rumunii sprzyja rozwojowi wielu gałęzi gospodarki: turystyki, rolnictwa, handlu i transportu – zarówno wodnego śródlądowego, jak i morskiego. Przebiegające przez środek państwa pasmo Karpat, bogate jest w złoża naturalne, np. rudy miedzi, cynku, ołowiu, węgla kamiennego i brunatnego. Szacuje się również, że złoża gazu ziemnego znajdujące się na terenie Rumunii mogą zapewnić jej energetyczną niezależność na najbliższe dwadzieścia lat. Obecnie, eksploatacja tych złóż pozawala na ich eksport do krajów sąsiadujących. 

Pokłady uranu zapewniają niemal 20% zapotrzebowania energetycznego całego kraju i wykorzystywane są w elektrowni atomowej Cernavodă. 

Pod względem transportu lądowego, Rumunia znajduje się wśród dwudziestu państw na świecie o najdłuższej zelektryfikowanej linii kolejowej. Posiada także kilkaset kilometrów linii autostrad i dróg szybkiego ruchu. Transport wodny opiera się w głównej mierze na linii Dunaju, co pozwala na pokonanie setek kilometrów wzdłuż południowej granicy państwa, aż do ujścia rzeki do Morza Czarnego. 

Transport lotniczy (pasażerski i cargo) koncentruje się wokół stolicy państwa, jak i kilku innych lotnisk mogących obsługiwać międzynarodowe połączenia: Timiszoara, Kluż, Konstanca, Krajova, Arad, Sibiu, Bacău, Jassa, Oradea, Târgu Mureş. 

Główne gałęzie gospodarki i ich wartość PKB w roku 2017

źródło: https://bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_rumunska/

Swoje towary Rumunia eksportuje przede wszystkim do krajów europejskich, ale sprzedaż dóbr rośnie również do krajów dalekich, jak np. Chiny. Głównym importerem rumuńskich towarów są Niemcy (ok. 22,9% eksportu Rumunii), Włochy (11%), Francja (6,8%). Polska znajduje się na ósmym miejscu państw eksportowych rumuńskiej gospodarki i przyjmuje ok 3% wyrobów tego kraju. 

Podobnie przedstawia się sprawa importu dóbr i usług, ponieważ to właśnie od Niemiec, Włoch i Węgier pochodzi większość sprowadzanych do Rumunii dóbr (ok. 37%). Polska eksportuje do Rumunii ok. 5% zapotrzebowania tego kraju na produkty zagraniczne. 

W imporcie towarów z Rumunii największą łączną wartość w 2017 r. miały następujące sekcje towarowe: 

 • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (438,3 mln EUR)
 • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (253,5 mln EUR)
 • środki transportu naziemnego (420,3 mln EUR)
 • materiały i wyroby włókiennicze (101,6 mln EUR)
 • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (234,9 mln)
 • wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (135,1 mln EUR)

  W 2017 r. najbardziej wartościowe sekcje towarowe w polskim eksporcie do Rumunii to:

 • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (696,1 mln EUR)
 • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (421,3 mln EUR)
 • przetworzone artykuły żywnościowe, napoje i tytoń (389,0 mln EUR)
 • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (325,5 mln EUR)
 • środki transportu naziemnego (324,5 mln EUR)
 • materiały i wyroby włókiennicze (321,6 mln EUR)
 • wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (293,3 mln EUR)
 • artykuły przemysłowe różne (272,7 mln EUR)
 • produkty mineralne (244,5 mln EUR)
 • żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego (202,8 mln EUR)

     za: https://bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_rumunska/