Lista secţiilor de votare din Polonia şi alte informaţii de bază pentru alegerile parlamentare din 5-6 decembrie 2020

Lista secţiilor de votare din Polonia şi alte informaţii de bază pentru alegerile parlamentare din 5-6 decembrie 2020 La propunerea…

By Ignat Timar , in Uncategorized @ro , at noiembrie 26, 2020

Lista secţiilor de votare din Polonia şi alte informaţii de bază pentru alegerile parlamentare din 5-6 decembrie 2020

La propunerea Ambasadei României la Varşovia, pe teritoriul Poloniei vor fi organizate, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 5-6 decembrie 2020, un număr de 3 secţii de votare, după cum urmează:

• VARŞOVIA – Secţia de votare nr. 518 – Ambasada României în Polonia, ul. Fr. Chopina 10, 00-559 Warszawa (coordonate GPS 21.02227 E 52.222851 N)
• CRACOVIA – Secţia de votare nr. 519 – Biblioteca Voievodală, Camera 53, ParterWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Rajska 1, 31-124 Kraków (coordonate GPS 19.929437 E 50.064962 N)
• WROCLAW – Secţia de votare nr. 520 – Oficiul Voievodal, ParterDolnośląski Urząd Wojewódzki, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (coordonate GPS 17.049611 51.110007 N).

Secţiile de votare vor fi deschise sâmbătă, 5 decembrie, şi duminică, 6 decembrie 2020 între orele 7:00 și 21:00.

La oricare dintre cele 3 secţii de votare susmenţionate, îşi vor putea exprima dreptul de vot cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în Polonia (sau în altă ţară din străinătate) şi care deţin un document de identitate sau de călătorie valid. NU vor putea vota la aceste secții de votare cetățenii români aflați în tranzit sau în scop turistic.

Documentele care atestă cetăţenia română şi domiciliul sau reşedinţa în Polonia sunt:

1. pașaportul românesc (simplu, simplu temporar, simplu electronic) cu menționarea statului de domiciliu – POLONIA

sau

2. actul de identitate românesc (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar), însoţit OBLIGATORIU de un document emis de autorităţile polone, care să ateste reşedinţa în Polonia:

– adeverință de înregistrare a șederii cetățeanului UE (ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ);

– document care confirmă dreptul de ședere definitivă (DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU);

 

Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia polonă, documentele de identitate eliberate de autorităţile din Polonia (carte de identitate, paşaport, certificat de naturalizare/ cetăţenie etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.

 

De asemenea, documentele speciale emise cetăţenilor români angajaţi ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare şi ai organizaţiilor internaţionale care au sediul sau desfăşoară activităţi în Polonia, precum şi cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reşedinţă în Polonia. Lista avizată de serviciul personal al MApN/MAI care atestă calitatea de militar în misiune în Polonia reprezintă, la rândul ei, dovada de reședință în Polonia.

Menţiune: 1. Alegătorul care deține un act de  identitate românesc, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

2. Documentul care atestă reşedinţa în străinătate poate fi prezentat în original, în copie sau în format electronic. În plus, alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot chiar dacă acest document a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020.

 

Vă reamintim că pot vota la alegerile parlamentare cetăţenii români care:

• au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv;
• nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de vot, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

Cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în Polonia, care s-au înscris în Registrul Electoral, optând pentru VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ, le-au fost expediate, prin Poşta Română, cu confirmare de primire, următoarele documente:

– un plic exterior autoadresat;

– un plic interior;

– un autocolant cu menţiunea „votat”;

– certificatul de alegător;

– buletinul de vot prin corespondenţă;

– instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv termenul în care alegătorul trebuie să depună la poştă opţiunea de vot exprimată.

Alegătorului căruia i s-a confirmat că plicul exterior trimis de acesta a fost înregistrat la Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă NU îşi poate exercita dreptul de vot la acest scrutin în cadrul unei secţii de votare organizată în străinătate.

Măsuri sanitare în contextul pandemiei COVID-19

 

La 20 noiembrie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Externe privind măsurile și acțiunile de sănătate publică cu aplicabilitate la secțiile de votare organizate în străinătate. Documentul integral este disponibil la: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/alegeriparl_2020/ordin_comun_mae_ms.pdf?fbclid=IwAR2t_7RgpAfghK_Ay10_0YF7jovEFllUYcEnpG0yyzUgLC8D_71coAfctww