Tuesday, December 5, 2023


„Doing business in Romania”

Miniony tydzień zakończyliśmy premierowym wydarzeniem biznesowym dla Krakowa: konferencją „Doing business in Romania”, zorganizowaną przez Centrum „Business in Malopolska” i…

By Ignat Timar , in Bez kategorii , at 28 września, 2022

🇵🇱Miniony tydzień zakończyliśmy premierowym wydarzeniem biznesowym dla Krakowa: konferencją „Doing business in Romania”, zorganizowaną przez Centrum „Business in Malopolska” i Consulatul Onorific al României la Cracovia.
Dołączyły do nas osoby z doświadczeniem na rynku rumuńskim, zarówno ze środowiska instytucjonalnego, jak i biznesowego, które były otwarte na dzielenie się swoją wiedzą z prawie 100 uczestnikami zainteresowanymi możliwościami, jakie oferuje Rumunia.
Serdeczne podziękowania za współpracę: Centrum Business in Małopolska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ambasada României la Varşovia, Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH z Bukaresztu, a także przedstawicielom firm obecnych na wydarzeniu.
🇬🇧 We ended last week with a premiere business event for Cracow: „Doing business in Romania” Conference, organized by Business in Małopolska Center and Consulatul Onorific al României la Cracovia.
We had people with experience on the Romanian market, both from the institutional and business environment, who shared their knowledge in the field with almost 100 participants interested in the opportunities that Romania offers.
Warm thanks for their openness and collaboration: Business in Małopolska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ambasada României la Varşovia, Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH from Bucharest, as well as the companies present at the event.