Thursday, September 21, 2023


W dniach 6-10 listopada J. E. Ambasador Rumunii w Polsce, Pan Cosmin Onisii, oficjalnie odwiedza województwo Małopolskie

W dniach 6-10 listopada J. E. Ambasador Rumunii w Polsce, Pan Cosmin Onisii, oficjalnie odwiedza województwo Małopolskie, mając okazję spotkać…

By Ignat Timar , in Bez kategorii , at 9 listopada, 2021

🇵🇱 W dniach 6-10 listopada J. E. Ambasador Rumunii w Polsce, Pan Cosmin Onisii, oficjalnie odwiedza województwo Małopolskie, mając okazję spotkać się z przedstawicielami najwyższego szczebla władz lokalnych i regionalnych, a także Rumunami ze społeczności lokalnej.
Razem mieliśmy zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Prezydentem Miasta Krakowa, Panem Prof. Jackiem Majchrowskim, o szczegółach pogłębiania współpracy rumuńsko-polskiej 🇷🇴🇵🇱, z Wojewodą Małopolski, Panem Łukaszem Kmitą oraz podczas spotkania z Panią Iwoną Gibas, Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, kontynuowaliśmy identyfikację sposobów wykorzystania i wzmocnienia relacji międzyludzkich i świadomości kulturowej, wspieranie współpracy między podmiotami gospodarczymi z obu krajów.
Cieszymy się, że mogliśmy ponownie spotkać się z wieloma ważnymi partnerami Konsulatu Honorowego Rumunii w Krakowie, z którymi w ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy wiele projektów współpracy rumuńsko-polskiej. Dziękujemy również burmistrzowi Wieliczki, panu Arturowi Koziołowi, kierownikowi katedry języka rumuńskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dr. hab. Kazimierz Jurczak oraz dyrektorowi Krakowskiej Biblioteki Wojewódzkiej Jerzy Woźniakiewicz.

🇷🇴 În perioada 6-10 noiembrie, E.S. Ambasadorul României în Polonia, domnul Cosmin Onisii, este în vizită oficială în Voievodatul Małopolska, având prilejul să întâlnească reprezentanți la cel mai înalt nivel al oficialităților locale și regionale, precum și români din comunitatea locală.

Împreună am avut onoarea și plăcerea de a purta discuții cu Primarul Cracoviei, domnul prof. Jacek Majchrowski, am intrat în detalii privind aprofundarea cooperării româno-polone 🇷🇴🇵🇱, cu Voievodul Małopołska, domnul Łukasz Kmita, iar în cadrul întâlnirii cu doamna Iwona Gibas, membră în Consiliul de Conducere al Voievodatului Małopolska, Biroul Mareșalului Voievodatului Małopolska, am continuat să identificăm căi de valorificare și consolidare a relațiilor interpersonale dintre comunitatea română locală și cea poloneză, de conștientizare culturală, de sprijinire și încurajare a cooperării între entitățile economice din ambele țări.
Ne-am bucurat să avem oportunitatea să reîntâlnim și o serie de parteneri importanți și apropiați Consulatului Onorific al României la Cracovia, alături de care am implementat, în ultima decadă, numeroase proiecte de cooperare româno-polone. Mulțumim pentru deschidere și timpul acordat: primarului orașului Wieliczka, domnul Artur Kozioł, șefului catedrei de limba română din cadrul Universității Jagiellone din Cracovia, domnul dr. hab. Kazimierz Jurczak, și directorului Bibliotecii Voievodale din Cracovia, domnul Jerzy Wozniakiewicz.